Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.
-- Jan Amos Komenský1 cieľom semestrálneho projektu je získať praktické skúsenosti z oblasti návrhu a implementácii jednoduchého operačného systému.

2 študenti pracujú v trojčlenných týmoch a riešia úlohy z oblasti synchronizácie procesov, správy procesora, správy pamete a súborového podsystému.

3 počas práce na projekte si každý študent vedie projektový denník, v ktorom si zaznamenáva priebeh prác na projekte.

4 každý tým môže prezentovať svoj semestrálny projekt - za týmto účelom si musí najneskôr do 28. apríla 2002 zo zverejneného zoznamu vybrať a zaregistrovať minimálne tri termíny

5 pre registráciu je potrebné pomocou programu tar(1) vytvoriť archív a vypočítať jeho md5(1) sumu - túto, spolu so zoznamom členov týmu a zoznamom zvolených termínov treba odoslať do uvedeného termínu na adresu cvičiaceho

6 archív, ktorého suma bola zaregistrovaná musí obsahovať všetky súbory potrebné pre vytvorenie vykonateľného programu spolu s dokumentáciou - opdorúča sa použiť formát pdf

7 prezentácia semestrálneho projektu je hodnotená. Suma pridelených bodov rozhoduje o udelení zápočtu a zarátava sa do výsledného hodnotenia študenta.