Those who do not understand UNIX are condemned to reinvent it, poorly.
-- Henry Spencero b s a h
0:0:1 história a štruktúra UNIX-u
0:0:2 základné pojmy
0:0:3 jadro, vyrovnávacie pamäti
0:0:4 štruktúra procesov a ich riadenia
0:0:5 služby pre procesy
0:0:6 plánovanie procesov, prideľovanie pamäti
0:0:7 systém súborov, vnútorná reprezentácia
0:0:8 služby pre systém súborov
0:0:9 V/V subsystém
0:1:0 komunikácia a synchronizácia procesov
0:1:1 správa operačného systému