Man is something that shall be overcome.
-- Friedrich Wilhelm Nietzscheľ u ď i a
prednášateľ: Juraj Štefanovič
vedúci cvičení: Martin Hurtoň
asistent: Branislav Steinmůller
projektový konzultanti: Daniel Novomeský
Jozef Krššak
Vladimír Marko