The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn.
-- Alvin TofflerStavba operačných systémov

prednášky | semináre | projekt | forum | people | literatúra | výsledky

V predmete sa uvádza použivateľské a programové rozhranie operačného systému UNIX a umožňuje sa získať praktické skúsenosti. Súčasne sa vysvetľujú vnútorné algoritmy a údajové štruktúry, ako aj ich prepojenie k používateľskému a programovému rozhraniu, vrátane správy OS.

Doporučená nadveznosť na predmet "Operačné systémy" (prehĺbenie vedomostí z výstavby a správy operačných systémov).