Those who can, do. Those who can't, simulate.
Anonymous

Modelovanie a simulácia

3. ročník INF_SI a INF_PSS, letný semester 2003/2004