Modelovanie a simulácia - 9. - 11. cvičenie

3. ročník INF_SI a INF_PSS, letný semester 2003/2004

Modely orientované na procesy.

Využite prítomnosť cvičiacich a pýtajte sa v prípade nejasností.


V. Solčány