Modelovanie a simulácia - 8. cvičenie

3. ročník INF_SI a INF_PSS, letný semester 2003/2004

Modely orientované na procesy - úvod.

Využite prítomnosť cvičiacich a pýtajte sa v prípade nejasností.


V. Solčány