Modelovanie a simulácia - 3. cvičenie

3. ročník INF_SI a INF_PSS, letný semester 2003/2004

Úlohy na tretie cvičenie:

práca s modelmi opísanými formalizmom grafov udalostí (s využitím EGRET-u).

Využite prítomnosť cvičiacich a pýtajte sa v prípade nejasností.


V. Solčány