Modelovanie a simulácia - aktuálne informácie

Tieto stránky sú určené pre študentov INF_SI a INF_PSS, ktorí majú zapísaný predmet Modelovanie a simulácia v letnom semestri 2003/2004.

13.02.2004  

Hlavná stránka


Aktuálne informácie

Celkové výsledky po opravnom termíne


Celkové výsledky po riadnom termíne
Výsledky 2. testu a výsledky skúšky
V dôsledku ďalších pracovných povinností nebude možné zverejniť výsledky 2. testu v predpokladanom termíne. Zverejnené budú v najskoršom možnom čase.
Výsledky 1. testu. Ospravedlňujem sa za oneskorenie voči predpokladanému termínu zverejnenia výsledkov.
Postup v hodnotení prvých testov je pomalší ako bol predpokladaný (najmä vďaka mnohým ťažko čitateľným testom). Výsledky budú zverejnené v najskoršom možnom termíne.
Zápočty
Oznam pre krúžky 3-SI-1, 2, 3, 4, ktoré majú cvičenia v utorok o 15:55:
termín druhého testu v poslednom týždni semestra pre tieto krúžky bude 11.5. (nezmenený deň) o 11:10.
Ostatné krúžky
budú mať test v riadnom termíne cvičení.
V termínoch 11.5. (utorok) od 17:00 do 21:00 a 12.5. (streda) od 17:00 do 21:00 budú prebiehať testy v predmete OS. Z toho dôvodu bude v uvedených časoch server osa nedostupný.
9. - 11. cvičenie (19.4. - 4.5.)
8. cvičenie (5. - 6. 4.)
Deaktivácia systému pre registráciu prípravných zadaní 5.4.
Upozornenie: nasledovní študenti ešte nemajú registrované prípravné zadanie (29.3. 12:45)
Od pondelka 22.3. môžete odvzdávať prípravné zadania.
V siedmom týždni, 30. a 31. 3. v čase 16:45 - 20:40 budú prebiehať testy na predmete Operačné systémy. Preto v uvedených časoch bude server osa nedostupný.
Piate a šieste cvičenie (15. - 16. 3. a 22. - 23. 3.)

Ako bolo oznámené na prednáške, termín konania 1. testu je 2.4. (piatok) o 14:00.

Štvrté cvičenie (8. - 9. 3.)

Od 5.3. je možné registrovat prípravné zadania.
Tretie cvičenie (1. - 2. 3.)
Druhé cvičenie (23. - 24.2.)

V. Solčány